Vyjadrenia k existencii sietí

belasaNET s.r.o. je vlastníkom verejnej telekomunikačnej siete v Budulove, Moldave nad Bodvou,Turni nad Bodvou a v okolitých obciach. Pri projektovaní a realizovaní stavieb v tomto území môže dôjsť ku kontaktu s vedením siete belasaNET a jej pridruženými prostriedkami (zariadeniami, rozvádzačmi, rádiovými spojmi, prípojkami na el. energie, a pod.). V rámci ochrany verejných sietí, stavebník je povinný k povoľovaniu stavby získať vyjadrenia vlastníkov inžinierskych sietí v mieste stavby a predložiť ich stavebnému úradu ku konaniu. Vlastníci sietí majú v konaní postavenie dotknutého orgánu a určujú podmienky k stavbe, a stavebník je povinný tieto podmienky pri uskutočňovaní stavby dodržať. V prípade nerešpektovania podmienok pre ochranu verejnej telekomunikačnej siete sa stavebník vystavuje trestoprávnemu postihu podľa § 286 trestného zákona, a tiež povinnosti nahradiť spôsobenú škodu na vedeniach a službách poskytovateľa.
Pre získanie vyjadrenia belasaNETu k Vašej stavbe je potrebné doručiť belasaNETu "Žiadosť o vyjadrenie k existencii sietí" (poštou na adresu: belasaNET s.r.o. , kalvínska 18, 04501 Moldava nad Bodvou, e-mailom: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) spolu s časťami projektovej dokumentácie, z ktorých bude zrejmé miesto stavby (vyznačené v katastrálnej mape) a rozsah stavby. belasaNET v lehote do 15 dní poskytne vyjadrenie k existencii sietí v území spolu s podmienkami pre ochranu vedenia, a prípadne tiež zakreslí priebeh vedenia do projektu stavby alebo poskytne svoj mapový podklad so zakresleným vedením. Toto zakreslenie je informatívne - pre zistenie presnej polohy vedenia je pred stavbou stavebník povinný objednať vytýčenie vedenia a jeho súčastí v mieste stavby. Vyjadrenie môže obsahovať aj podmienky pre vykonanie prekládky alebo úpravy vedenia a prípadne povinnosť stavebníka prizvať belasaNTE ku stavbe pre kontrolu neporušenosti vedenia.

Cenník pre vyjadrenia k sietiam, vytýčenie sietí

(4.12.2018)
⇣ KLIKNUTÍM ZOBRAZÍTE CENNIK ⇣
 • vyjadrenie k projektovej dokumentacii pravnicka osoba s IČO, rozsah nad 10000 bm"bežnych metrov" cena 180€
 • vyjadrenie k projektovej dokumentacii pravnicka osoba s IČO , rozsah do 1000 bm cena 45€
 • vyjadrenie k projektovej dokumentacii fyzická osoba s IČO , rozsah do 10000 bm cena 80€
 • vyjadrenie k projektovej dokumentacii fyzická osoba s IČO , rozsah do 1000 bm cena 35€
 • vyjadrenie k projektovej dokumentacii fyzická osoba , rozsah do 1000 bm cena 28€
 • vyjadrenie k projektovej dokumentacii fyzická osoba , rozsah do 100 bm cena 18€

 • Vyjadrenie k existencii sietí, fyzická osoba (NEPODNIKATEĽ) do 15 dní, dĺžka trasy do 50m : 10€
 • Vyjadrenie k existencii sietí, fyzická osoba (NEPODNIKATEĽ) do 3 dní, dĺžka trasy do 50m : 15€

 • Vyjadrenie k existencii sietí, fyzická osoba (PODNIKATEĽ na IČO) do 15 dní, dĺžka trasy do 100m : 18€
 • Vyjadrenie k existencii sietí, fyzická osoba (PODNIKATEĽ na IČO) do 3 dní, dĺžka trasy do 100m : 30€

 • Vyjadrenie k existencii sietí, právnická osoba do 15 dní, dĺžka trasy do 100m : 30€
 • Vyjadrenie k existencii sietí, právnická osoba do 3 dní, dĺžka trasy do 100m : 45€
 • Vyjadrenie k existencii sietí, právnická osoba, dĺžka trasy nad 100m :40€
 • Snímka z mapy jeden kus A4 (grafická časť vyjadrenia) do 15 dní : 10€

 • Vytýčenie sietí v teréne, jeden pracovník za každú začatú hodinu vrátane časov dopravy: 55€/hod
 • Vytýčenie sietí v teréne do 3 dní (URGENT) od doručenia objednávky, jeden pracovník za každú začatú hodinu vrátane časov dopravy: 80€/hod

 • Kontrola neporušenosti vedenia a zásypu vedenia: 30 € / hod
 • Dopravné náklady: 0,50 € / km

Doporučená zásielka - DOBIERKA
Cena sa skladá z ceny za vyjadrenie, ceny za dobierku, ceny za poštovné a balné. Ceny sú bez DPH. Suma je hradená pri prevzatí dobierky zákazníkom. Súčasťou dobierky je vystavená faktúra, ktorá slúži ako daňový doklad.


 • V prípade zaslania vyjadrenia e-mailom sa poštovné a balné neúčtuje. Vyjadrenie sa zasiela zakaznikovy až po pripísaní čiastky za vyjadrenie na náš účet vedený vo FIO banke.

 

* neobmedzenie sa týka maximálnej kapacity objednaného diskového priestoru.
Ceny sú bez DPH pri platbe za 12 mesiacov.

Otváracie hodiny

Pondelok

8–12.00       12.30–16.30   

Utorok

8–12.00       12.30–16.30

Streda

8–12.00       12.30–16.30

Štvrtok

         Zatvorené

Piatok

8–12.00       12.30–16.30

Víkendy

         Zatvorené

Telefón a e-mail

Kancelária

0918 513 111
(počas pracovnej doby)

Poruchy
IBA SMS

0905 44 66 22
(24 hodín denne formou SMS) - info

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prevádzka a sídlo

Predajňa

Kalvínska 18
045 01 Moldava nad Bodvou
Slovenská republika

Sídlo

Námestie Mieru 8
045 01 Moldava nad Bodvou
Slovenská republika

belasaNET s.r.o, zapísaná na Okresnom súde Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 25516/V. IČO: 454 87 626, IČ DPH: SK2023010693